Fresh Plants

Shop

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Freshplants.nl

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2024

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Freshplants.nl, ongeacht tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden waarnaar de klant verwijst of die door de klant worden gebruikt. Door het plaatsen van een bestelling bij Freshplants.nl verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Freshplants.nl zijn vrijblijvend en Freshplants.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

3. Prijzen en Betaling

 • De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW maar exclusief eventuele bezorgkosten.
 • Betaling kan worden verricht op de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4. Levering

 • Freshplants.nl streeft ernaar om bestellingen binnen de op de website aangegeven levertijden te verzenden.
 • Indien de levering vertraagd is, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Retourbeleid

 • Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren.
 • Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product en de verpakking zich in de staat bevinden waarin ze ontvangen zijn.

6. Aansprakelijkheid

 • Freshplants.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van de producten van Freshplants.nl, tenzij de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid.

7. Intellectueel Eigendom

 • De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internet site berusten bij Freshplants.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8. Persoonsgegevens

 • Freshplants.nl verwerkt de persoonsgegevens van de klant volgens de privacyverklaring die gepubliceerd is op onze website.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

10. Contact en Klantenservice

 • Voor vragen over een bestelling of over de voorwaarden kan de klant contact opnemen met onze klantenservice via support@freshplants.nl.