Fresh Plants

Shop

Privacy Policy

Privacybeleid van Freshplants.nl

Datum van laatste revisie: 9 mei 2024

1. Inleiding

Welkom bij Freshplants.nl. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen.

2. Gegevens die we verzamelen

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Persoonlijke identificatie-informatie: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres.
 • Betaalinformatie: Betaalkaartgegevens of bankgegevens, afhankelijk van de gekozen betaalmethode.
 • Gebruiksgegevens en cookies: Informatie over hoe u onze website gebruikt, inclusief uw IP-adres.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken en bezorgen van uw bestellingen.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Communicatie over uw bestelling, klantenservice en promotionele aanbiedingen.
 • Wettelijke vereisten of verzoeken van de overheid naleven.

4. Delen van uw gegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve:

 • Leveranciers en dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers en bezorgdiensten.
 • Wettelijke instanties, indien vereist door de wet of ter bescherming van onze rechten.

5. Bewaren van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

7. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens die wij bewaren in te zien.
 • Correctie te verzoeken van onjuiste gegevens.
 • Verwijdering van uw gegevens te vragen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

8. Contact opnemen

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via [e-mailadres/contactpagina].

9. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.