FreshPlants (Kamer van Koophandel:08184318), verleent u hierbij toegang tot freshplants.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
FreshPlants behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
FreshPlants spant zich in om de inhoud van freshplants.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op freshplants.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FreshPlants.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FreshPlants.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FreshPlants, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De getoonde afbeeldingen zijn voorbeelden. Niet het werkelijke product dat verstuurd wordt.